Af Chapman

Af Chapman 2

Ett av Stockholms mer kända landmärken är HMS af Chapman. af Chapman är byggd i stål och är en tremastad fullriggare om 1500 bruttoregisterton. Hon har hela 26 segel och är 41,60 meter hög.

 

Byggår 1888
af Chapman byggdes år 1888 i Whitehaven i England, ämnad för trafik på Australien. Ursprungligen hette hon Dunboyne. 1908 såldes hon till Leif Gundersen i Porsgrunn i Norge, 1915 såldes hon vidare till Emil Knudsen i Lillesand, som i sin tur redan samma år sålde henne vidare till vidare till rederiaktiebolaget Transatlantic som döpte om fartyget till G.D. Kennedy. Svenska flottan förvärvade skeppet år 1923. De belv det ett övningskepp och fick åter ett nytt namn – af Chapman efter en av 1700-talets stora skeppsbyggare. Fartyget af Chapman togs hon ur aktiv tjänst 1934. Hon kom att köpas av Stockholms stad 1947.

 

Skolskepp
Rederiaktiebolaget Transatlantic byggde om fartyget till ett skolskepp med registernumret 5734 och signalen JVKLoch Göteborg som hemmahamn.

Under åren 1915-1934 tjänade hon som skolskepp.

Under den här tiden var det vanligt att kombinera fraktfart med utbildning. Utbildningen på det här fartyget var tvåårig. Det fanns plats för åtta befälselever. Inriktningen var att man seglade med frakt på oceanfart och hon seglade för det mesta mellan Skandinavien och Australien.Af Chapman 33

 

Vandrarhem
Sedan år 1949 är af Chapman ett vandrarhem och hon ligger förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm. Vandrarhemmet bedrivs i Svenska Turistföreningens regi.

 

Som ny…
af Chapman var på senare år föremål för en omfattande renovering. Arbetet inleddes i oktober 2006 kom att bli färdigställt i april 2008. Det var på Musköbasen som renoveringen gick av stapeln. Från allra första början var renoveringsarbetet planerat till nio månader. Fast, som det plägar bli, förlängdes renoveringsperioden. I slutänden blev den hela arton månader. af Chapman kom tillbaka på sin plats vid Skeppsholmen den 9 april 2008.

Taggar: