Christofer Columbus skepp

Det finns få skepp som har blivit mer berömda än den lilla flotta som den italienske upptäcktsresanden Christofer Columbus seglade med till den ”nya världen” år 1492. De flesta amerikanska skolbarnen får lära sig namnen på de tre skeppen Niña, Pinta och Santa María, och om deras resa över Atlanten i jakt på en västlig farled till Indien. Det har skrivits många artiklar om Columbus skepp där man gått på djupet med saker som konstruktion, besättning och vad som låg i lasten. Ändå finns det många frågor som förblir obesvarade.

Den första expeditionen

Tidigt på morgonen den tredje augusti 1492 gav Columbus sig av på sin första, sedermera legendariska seglats. På uppdrag av Isabella av Kastilien hade han förvärvat tre skepp: det stora fraktskeppet Santa María, och de två mindre och snabbare karavellerna Niña och Pinta. Syftet med expeditionen var att hitta en sjöväg till Indien som skulle vara säkrare än landvägen, som sedan några årtionden tillbaka till stor del låg under det Osmanska rikets kontroll. Liksom många andra menade Columbus att det skulle vara möjligt att segla rakt västerut för att nå Indien från det andra hållet. Det var ett rimligt antagande sånär som på en sak, nämligen att han gravt hade underskattat jordens egentliga omkrets. Färden blev därför längre än någon hade trott. Först efter fem veckor till sjöss siktades land. Idag är det svårt att tänka sig att vara avskuren från resten av världen så länge. köp en praktisk powerbank, tillråds vi av reklamen, så räcker mobilens laddning längre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under tre månader reste Columbus runt med sina skepp i den karibiska övärlden. Han var dock övertygad om att han egentligen befann sig i Asien, utanför Kinas kust. Kanske hade han insett sitt misstag om Santa María inte hade gått på grund utanför Hispaniola på juldagen 1492. Det är mycket möjligt att expeditionen då hade fortsatt till den amerikanska kontinenten. Som det var hade han dock ingen anledning att tro att det fanns en större landmassa där som inte var Asien. Visserligen hade de nordeuropeiska vikingarna nått Nordamerika flera hundra år tidigare, men det var få som kände till detta på den tiden. Först i modern tid har Leif Eriksson börjat uppmärksammas för att ha nått Amerika långt före Columbus. Bland annat nåddes vi nyss av nyheten att världens största vikingaskepp har avseglat från Norges kust med siktet inställt på New York. Kanske kommer den sortens projekt förändra vår syn på Columbus berömda seglats.