Götheborg

Götheborg ska inte förväxlas med Göteborg, även om skeppet onekligen har stor anknytning till staden. Götheborg är en replik av ett äldre skepp med samma namn, som förliste år 1745 i Göteborgs hamninlopp. Skeppet var en ostindiefarare, som trots att det byggdes i Stockholm fick sitt namn efter Sveriges andra största stad. Det berodde på att skeppets ägare, Svenska Ostindiska Companiet, hade sitt säte i Göteborg. Det var också från Göteborg som alla resor utgick. Skeppet Götheborg hann med tre resor till Kina innan det olyckligt gick på grund strax innan hemkomsten på den tredje resan. Skeppet hade då varit borta i 30 månader, men skulle aldrig ta sig de 900 meter som saknades in till hamnen. Grundet var välkänt bland lotsarna, och det är än idag ett mysterium hur olyckan skedde.800px-Götheborg

År 1984 återupptäckte man förlisningsplatsen, efter en mycket påkostad marinarkeologisk undersökning. Efter detta bildades Ostindiefararen Götheborgs Vänförening, som hade som syfte att tillvarata det intresse från allmänheten (både i Sverige och internationellt) som uppstått i samband med utgrävningen. Föreningen har under åren fram till konstruktionen av repliken lämnat ett stort ekonomiskt stöd åt skeppet.

Själva konstruktionen av det nya skeppet påbörjades i juni 1995, och det låg klart för avfärd nio år senare. Invigningen av skeppet skedde under pompa och ståt och i närvaro av flera medlemmar av den kungliga familjen. Sedan det sjösattes för första gången har repliken av den gamla ostindiefararen besökt 56 olika städer världen runt, och orsakar särskilt stort uppstånd varje gång den besöker Kina.

Efter en resa som besättningsmedlem på Götheborg har man fått en ganska rejäl försmak av hur det var att leva som sjöman på 1700-talet. En aspekt som gemene man kanske inte tänker på var att möjligheterna till hygien ombord var ytterst begränsade. Det första många gjorde när de kom hem från en tur till Kina och tillbaka var därför sannolikt att ta ett bad, både den moderna besättningen och den historiska. Att bada efter att man har rest är skönt även om man har färdats en betydligt kortare sträcka under bekvämare former, och om man vill lyxa till det ordentligt kan man se till att ha ett bubbelbadkar att komma hem till. Du hittar en mängd varianter av bubbelbadkar på Buildor.se.

Taggar: