HMS Endeavor


HMS Endeavor var skeppet som James Cook seglade och var det första skeppet som nådde Australiens östkust. I april år 1770 landsteg James Cook och hans expedition i Botany Bay. Fartyget byggdes i Storbritannien år 1764 och sjösattes samma år som ett kyllastfartyg vid namn Earl of Pembroke men inköptes sedan av amiralitetet till en vetenskaplig expedition för att söka efter Terra Australis Incognita. Fartyget lämnade Plymouth 1768 och resan tog alltså 2 år.

Efter landstigningen i Botany Bay fortsatte fartyget sin resa norrut längsmed Australiens östkust innan hon gick på grund vid Stora Barriärrevet. Endeavor strandsattes då för att kunna repareras till segelbart skick och denna reparation tog sju veckor. I juli 1771 så nådde fartyget Dover och expeditionen var åter igen hemma efter en tre år lång resa. Hon användes sedan under tre år som transportfartyg till Falklandsöarna och under det amerikanska frihetskriget användes hon som trupptransportfartyg. 1779 borrandes hon i sank utanför Rhode Island.

1998 började man i Fremantle, i västra Australien att bygga en replika av HSM Endeavor. Ekonomiska problem gjorde så att replikan inte var färdigställd förrän april 1994. Replikan hade sin jungfrutur i oktober samma år när hon seglade från Fremantle till Sydney hamn och följde sedan James Cook’s väg från Botany Bay till Cooktown. Mellan åren 1996 och 2002 seglade hon runtom i världen och besökte olika hamnar. Den 17 april 2005 anlände hon i Sydney hamn efter sin sista resa. Vid detta tillfället hade replikan rest 170 000 sjömil och två varv runt jorden.

2005 tog Australian Maritime Museum (Australiens sjöfartsmuseum) över ägandet av repliken som nu tjänstgör permanent som museifartyg. Vill du se replikan och även kliva ombord på henne för en guidad tur så får du packa dina resväskor och bege dig ner till Australien! En resa som inte är allt för billig och troligtvis inte görs enbart för att besöka HMS Endeavor, om du inte vunnit på megalotto.com så klart!