Regalskeppet Kronan

Det mest kända av våra svenska historiska regalskepp är utan tvekan regalskeppet Vasa, eftersom detta har tillägnats ett eget museum. Under samma århundrade som Vasa, men några årtionden efter fiaskot med skeppet som sjönk på sin jungfrufärd, byggdes dock i Sverige ett annat regalskepp, som var i samma storleksklass som Vasa, och var ett av världens största fartyg på sin tid. Det var regalskeppet Kronan, ett örlogsfartyg som hörde till den svenska flottan under en tid då Sverige hade brett ut sig som mest i Östersjöområdet, under kulmen av Sveriges stormaktstid. Som sådant var Kronan tungt beväpnat, faktiskt flottans största och tyngst beväpnade skepp, med 105 kanoner och en besättning på 500 sjömän och 300 soldater.Stora_Kronan.jpeg

Kronan har, liksom Vasa, en tragisk historia. Regalskeppet Kronan sjösattes den 31 juli 1668, och togs i tjänst för första gången år 1672. Det tjänstgjorde sedan i den svenska flottan i ungefär fyra år, under skånska kriget, innan det förliste under slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676. Under en tvär gir under striden kantrade skeppet, och när skeppet kantrade antändes krutförrådet i skeppets för. Detta fick som följd att större delen av fören på styrbordssidan sprängdes bort, och skeppet sjönk. Vid Kronans förlisning dog de runt 800 människorna i besättningen ombord, och med skeppet ner i djupet följde också skeppets drygt 100 kanoner, stora krigskassor, värdefull utrustning och besättningens alla privata ägodelar. Förutom att Sverige förlorade en viktig symbol för kungamakten, förlorade hon också sitt största krigsfartyg, runt 10 procent av den svenska flottans manskap och flottans överbefälhavare, generalamiral Lorentz Creutz. Det var med andra ord ett mycket hårt slag under pågående krig.

År 1980 återfanns Kronans vrak av en grupp ledda av Anders Franzén, vrakforskaren som även återfann Vasa på 1950-talet. Man har sedan dess gjort dykningar varje år ner till vraket för att föra upp föremål och kartlägga vrakplatsen. Man har hittills bärgat mer än 30 000 föremål, varav vissa har ställts ut, till exempel på Kalmar läns museum.

Om du själv drömmer om en stor båt (även om ”stor” i detta sammanhang inte är något att tala om jämfört med Kronan), kan du förverkliga dina drömmar genom att ansöka om att låna pengar på advisa.se/båtlån

 

Taggar: