Regalskeppet Vasa

De flesta känner till skeppet Vasa som i förskräckelse sjunk på sin första tur strax utanför Beckholmen i Stockholm år 1628 den 10 augusti. Trots uppståndelsen kring skeppsbrottet på havets botten så glömdes Vasa bort och blev liggandes ända tills i mitten av år 1800 när man fick reda på exakt vart skeppet befann sig. Det var dock inte fören år 1956 som det började göras seriösa försök att rädda skeppet men Vasa fick inte se dagsljus fören år 1961, efter flera år av utgrävningar och analyser. Skeppet fick ta plats på Vasamuseet på Djurgården, Stockholm och har varit där sedan år 1990.

Vasa hålls i bra skick

1200px-The_Vasa_from_the_BowTrots att skeppet har legat under ytan i nästan trehundra år och hundra år över land så håller skeppet bra skick i dagens läge. Personalen på museet arbetar ständigt med att bevara Vasa i bra skick samt byta ut de delar som behövs. Det hålls även ett stabiliserat klimat i museet för att minska på slitningen av skeppet, ifall Vasa skulle fått legat kvar på havsbotten så hade skeppet varit mer välbevarat då nedbrytningen av träet började så fort Vasa kom i kontakt med luften men samtidigt hade inte Sverige fått den kunskap om skeppet och tiden ifall Vasa fått legat kvar på havsbotten. regalskeppet vasa rustas upp ständigt och det jobbar på att hitta bättre åtgärder till att försena nedbrytningen och stabilisera skeppet. Vasa är en viktig del av svensk historia och bär på mycket värdefulla fynd som lär vad skeppets egentliga uppgift var. Inte bara var det ett krigsskepp utan det skulle även vara ett slags skyltfönster för Sverige och spegla storhet och makt. Därför var Vasa prydd av över 700 dekorationer och utsmyckningar för att avskräcka andra land och visa Sveriges ambition.

Historiskt och mäktigt

Historia är något som alltid bör bevakas för att kunna titta tillbaka och lära sig av misstagen eller ta lärdom från vad de visste för i tiden. Vasas historia är speciell med tanke på att skeppet sjunk redan under sin första färd ut mot världen, inte kom skeppet långt heller utan sjunk strax utanför Stockholm. Väl nere på botten låg Vasa i över trehundra år innan man fick nys om vart hon fanns och efter flera år av forskning och utgrävningar, kunde Vasa äntligen se dagsljus och föras till Vasamuseet på Djurgården, Stockholm. Där har hon fortfarande sin plats och personalen jobbar frenetiskt på att behålla henne i samma skick som hon är och det görs ständigt justeringar och förbättringar för att förhindra nedbrytningen. Skeppet är inte bara historiskt utan även en mäktig syn med alla 700 detaljer som finns på skeppet i form av landsvapnet och ett stort tre meter högt lejon i fören bland annat.