Santa Maria

Santa Maria (vars fulla namn på spanska var La Santa María de la Inmaculada Concepción) var det största av de tre skepp som förde Christofer Columbus och hans mannar till Amerika. De två övriga skeppen, La Niña och La Pinta, var dock de enda som återvände till Spanien efter resan, eftersom Santa Maria gick på grund utanför Haiti, på väg tillbaka från den nya kontinenten. På skeppet fanns förutom Christofer Columbus också Juan de la Cosa, som var skeppets ägare.

Santa Maria byggdes i Pontevedra i Galicien, i nordvästra Spanien. Man vet inte exakt hur Santa Maria såg ut eller hur stor hon var, men historiska källor antyder att hon var en tremastad karack som var knappt 18 meter lång och vägde runt 100 ton. Inget av de skepp som åkte med på expeditionen var egentligen utformat för utforskning och expeditioner, utan var handelsskepp, men trots det, och trots att Santa Maria var det långsammaste av de tre skeppen, klarade hon resan över Atlanten väl. Det var istället den mänskliga faktorn som skulle medföra Santa Marias undergång. På hemresan, efter att inte ha sovit på två dagar, bestämde sig nämligen Columbus för att lägga sig och sova. Eftersom det var en lugn kväll bestämde sig mannen vid rodret också för att sova, vilken lämnade skeppets kurs till en hyttuppassare. Att styra skeppet var av förklarliga skäl en uppgift som var övermäktig pojken, och havets strömmar förde skeppet mot en sandbank, där skeppet sjönk efterföljande dag.1280px-Fort_San_Cristóbal_(Puerto_Rico)_-_IMG_0207

Eftersom Columbus insåg att skeppet inte gick att rädda, beordrade han sina män att ta bort så mycket virke från skeppet som gick. Detta virke använde han sedan för att bygga ett fort som Columbus döpte till La Navidad (Jul), eftersom Santa Maria sjönk på juldagen.

Förlusten av Santa Maria var inte bara symbolisk, då det var expeditionens flaggskepp, utan också ekonomisk. Ekonomiska förluster av den storleken är något som ingen entreprenör vill uppleva, varken på 1400-talet eller idag. Skillnaden idag är att förlusterna ofta sker genom stora fakturor som kunder inte betalar. För att undvika sådana förluster kan man som egenföretagare ta hjälp av inkasso, till exempel via ett inkassobolag som Intrum. På det sättet kan man slippa förluster liknande de när Santa Maria gick på grund.

Taggar: